Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
ПреузмиЗахтјев за исправке греске у рјешењу
ПреузмиЗахтјев за издавање допунског рјешења
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о подацима из војних евиденција
ПреузмиЗахтјев за једнократну новчану помоћ
ПреузмиЗахтјев за поновну процјену војног инвалидитета по основу погоршања
ПреузмиЗахтјев за пресељење предмета личне породичне инвалиднине
ПреузмиЗахтјев за пресељење предмета војних евиденција
ПреузмиЗахтјев за признавање права на борачки додатак
ПреузмиЗахтјев за признавање права на мјесечно примање
ПреузмиЗахтјев за признавање права на накнаду трошкова изградње надгробног споменика
ПреузмиЗахтјев за признавање права на новчану накнаду одликованом борцу
ПреузмиЗахтјев за признавање права на здравствену заштиту борцу
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса борца
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса и права по Закону о заштити жртава ратне тортуре
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса породице умрлог војног инвалида од И до ИВ категорије
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса војног инвалида и права на личну инвалиднину