Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
ПреузмиЗахтјев за издавање допунског рјешења
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о подацима из војних евиденција
ПреузмиЗахтјев за исправку грешке у рјешењу
ПреузмиЗахтјев за једнократну новчану помоћ ППБ, РВИ И – ИВ категорије
ПреузмиЗахтјев за одјаву са здравственог осигурања
ПреузмиЗахтјев за поновну процјену војног инвалидитета по основу погоршања
ПреузмиЗахтјев за пресељење предмета војних евиденција
ПреузмиЗахтјев за пресељење предмета личне – породичне инвалиднине
ПреузмиЗахтјев за признавање права на борачки додатак
ПреузмиЗахтјев за признавање права на здравствену заштиту борцу
ПреузмиЗахтјев за признавање права на мјесечно примање
ПреузмиЗахтјев за признавање права на накнаду трошкова изградње надгробног споменика
ПреузмиЗахтјев за признавање права на новчану накнаду одликованом борцу
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса борца
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса војног инвалида и права на личну инвалиднину
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса и права по Закону о заштити жртава ратне тортуре
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину
ПреузмиЗахтјев за признавање статуса породице умрлог војног инвалида од И – ВИ кат