Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
Преузми Захтјев за издавање допунског рјешења
Преузми Захтјев за издавање увјерења о подацима из војних евиденција
Преузми Захтјев за исправку грешке у рјешењу
Преузми Захтјев за једнократну новчану помоћ ППБ, РВИ И – ИВ категорије
Преузми Захтјев за одјаву са здравственог осигурања
Преузми Захтјев за поновну процјену војног инвалидитета по основу погоршања
Преузми Захтјев за пресељење предмета војних евиденција
Преузми Захтјев за пресељење предмета личне – породичне инвалиднине
Преузми Захтјев за признавање права на борачки додатак
Преузми Захтјев за признавање права на здравствену заштиту борцу
Преузми Захтјев за признавање права на мјесечно примање
Преузми Захтјев за признавање права на накнаду трошкова изградње надгробног споменика
Преузми Захтјев за признавање статуса борца
Преузми Захтјев за признавање статуса војног инвалида и права на личну инвалиднину
Преузми Захтјев за признавање статуса и права по Закону о заштити жртава ратне тортуре
Преузми Захтјев за признавање статуса породице погинулог борца и права на породичну инвалиднину
Преузми Захтјев за признавање статуса породице умрлог војног инвалида од И – ВИ кат