Dobro došli na servis eMatičarOsobe koje borave u zemlji i inostranstvu a čije se matične knjige vode na području opštine Novi Grad, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem servisa eMatičar. Plaćanje ove usluge možete izvršiti preko banke (virmana) ili PayPal.

Napomena: Izvod iz zakona

(član 54. Zakona o matičnim knjigama (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/12 i 80/14)). Izvodi iz matičnih knjiga ili uvjerenje o pojedinim podacima izdaje se na zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže porodice, usvojitelja ili staralaca I drugih lica iz člana 50.stav 1. Zakona.

Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uslovi da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave opštine i grada nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Napomena! Kod uspješne registracije korisniku se dodjeljuje jedinstven identifikacijski ključ koji može preuzeti lično u opštini.

Zahtjev za uvjerenje o državljanstvu

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 2 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Zahtjev za izvod iz matične knjige umrlih

Uputstvo za popunjavanje obrsaca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACIPODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 12 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Izvod iz matične knjige vjenčanih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 12KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 0 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU
Molimo Vas da pažljivo popunite formular prije plaćanja.

Uvjerenje o upisu

Uputstvo za popunjavanje obrsaca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA I UVJERENJADa bi nastavili registraciju morate odabrati obrazac.
IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 2 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Izvod iz matične knjige rođenih

Uputstvo za popunjavanje obrasca

1. Dokumente šaljemo isključivo za osobe koje su upisane u matičnim knjigama rođenih, vjenčanih, umrlih i knjigu državljanstva u opštini Novi Grad.

2. U slučaju odbijanja zahtjeva, bićete kontaktirani elektronskom poštom.

3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonski kažnjiva.

4. Izvodi i uvjerenja se šalju preporučenom poštom, nakon što dobijemo potvrdu o plaćanju.

5. Ime i prezime na uplatnici mora da se slažu sa imenom i prezimenom navedenog u zahtjevu.

6. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona +387 52/752-012 ili na email sanja.bera@opstina-novigrad.com i ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Primjer uplatnice:
LIČNI PODACI


PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

NAČIN PLAĆANJA

Cijena za ovaj izvod iznosi: 12 KM

DODAJ SKENIRANU UPLATNICU

Registracija


Polja označena * su obavezna.

IZJAVA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.