Добро дошли на сервис еМатичарОсобе које бораве у земљи и иностранству а чије се матичне књиге воде на подручју општине Нови Град, могу изводе и увјерења из матичних књига наручити путем сервиса еМатичар. Плаћање ове услуге можете извршити преко банке (вирмана) или ПаyПал.

Напомена: Извод из закона

(члан 54. Закона о матичним књигама (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 80/14)). Изводи из матичних књига или увјерење о појединим подацима издаје се на захтјев лица на које се односе подаци, његовог пуномоћника или члана његове уже породице, усвојитеља или старалаца И других лица из члана 50.став 1. Закона.

Ако се утврди да не постоје законски услови да се изда извод или увјерење о подацима из матичних књига – у том случају орган управе општине и града надлежан за матичне књиге доноси рјешење којим се одбија захтјев странке.

Напомена! Код успјешне регистрације кориснику се дођељује јединствен идентификацијски кључ који може преузети лично у општини.

Захтјев за увјерење о држављанству

Упутство за попуњавање обрасца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 2 КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ
Молимо Вас да пажљиво попуните формулар прије плаћања.

Захтјев за извод из матичне књиге умрлих

Упутство за попуњавање обрсаца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 12 КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ

Извод из матичне књиге вјенчаних

Упутство за попуњавање обрасца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 12КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ
Молимо Вас да пажљиво попуните формулар прије плаћања.

Увјерење о слободном брачном стању

Упутство за попуњавање обрасца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 0 КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ
Молимо Вас да пажљиво попуните формулар прије плаћања.

Увјерење о упису

Упутство за попуњавање обрсаца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.


ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА И УВЈЕРЕЊАДа би наставили регистрацију морате одабрати образац.
ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 2 КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ

Извод из матичне књиге рођених

Упутство за попуњавање обрасца

1. Документе шаљемо искључиво за особе које су уписане у матичним књигама рођених, вјенчаних, умрлих и књигу држављанства у општини Нови Град.

2. У случају одбијања захтјева, бићете контактирани електронском поштом.

3. Свака злоупотреба ове услуге је законски кажњива.

4. Изводи и увјерења се шаљу препорученом поштом, након што добијемо потврду о плаћању.

5. Име и презиме на уплатници мора да се слажу са именом и презименом наведеног у захтјеву.

6. За више информација можете се обратити на број телефона +387 52/752-012 или на емаил sanja.bera@opstina-novigrad.com и ljuban.knezevic@opstina-novigrad.com.

Примјер уплатнице:
ЛИЧНИ ПОДАЦИ


ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Цијена за овај извод износи: 12 КМ

ДОДАЈ СКЕНИРАНУ УПЛАТНИЦУ

Регистрација


Поља означена * су обавезна.

ИЗЈАВА

Под материјалном и казненом одговорношћу изјављујем да су сви горе наведени подаци истинити те их као такве власторучно потписујем.