Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
ПреузмиПријава намјере ступања у брак
ПреузмиЗахтјев за исправку грешке у рјешењу
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК рођених
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК умрлих
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК вјенчаних
ПреузмиЗахтјев за издавање допунског рјешења
ПреузмиЗахтјев за издавање извода из матичних књига и увјерења
ПреузмиЗахтјев за изадавање извода из матичних књига и увјерења (латиница)
ПреузмиЗахтјев за издавање преписа из архиве,увид у списе,увид у документацију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о чињеницама о којима орган не води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о којима орган води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о промјени назива насељеног мјеста и општине
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис констатације држављанства у МКР грађана БИХ
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК рођених
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК умрлих
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК вјенцаних
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МКР грађана БИХ
ПреузмиЗахтјев за одобравање закључивања брака преко пуномоћника
ПреузмиЗахтјев за одобравање закључивања брака ван сједишта Општинске управе
ПреузмиЗахтјев за овјеру потписа рукописа и преписа ван сједишта Општинске управе
ПреузмиЗахтјев за промјену личног имена
ПреузмиЗахтјев за промјену презимена након развода брака
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства и издавање гаранције
ПреузмиЗахтјев за стицање двојног држављанства Хрватска
ПреузмиЗахтјев за стицање двојног држављанства Србија
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства по члану 38 и 39 Закона
ПреузмиЗахтјев за упис вјерске и националне припадности