Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
ПреузмиЗахтјев за издавање допунског рјешења
ПреузмиЗахтјев за издавање преписа из архиве,увид у списе,увид у документацију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о којима орган води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о промјени назива насељеног мјеста и општине
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о чињеницама о којима орган не води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за исправку грешке у рјешењу
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК вјенчаних
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК рођених
ПреузмиЗахтјев за исправку података у МК умрлих
ПреузмиЗАХТЈЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МКР ГРАЂАНА БИХ
ПреузмиЗАХТЈЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС КОНСТАТАЦИЈЕ ДРЖАВЉАНСТВА У МКР ГРАЂАНА БИХ
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК вјенчаних
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК рођених
ПреузмиЗахтјев за накнадни упис у МК умрлих
ПреузмиЗахтјев за овјеру потписа, рукописа и преписа ван сједишта Општинске управе
ПреузмиЗахтјев за одобравање закључивања брака ван сједишта Општинске управе
ПреузмиЗахтјев за одобравање закључивања брака преко пуномоћника
ПреузмиЗахтјев за промјену личног имена
ПреузмиЗахтјев за промјену ентитетског држсвљанства
ПреузмиЗахтјев за промјену презимена након развода брака
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства -двојно Србија
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства двојног Хрватска
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства и издавање гаранције
ПреузмиЗахтјев за стицање држављанства по члану 38 и 39 Закона
ПреузмиЗахтјев за упис вјерске и националне припадности
ПреузмиПријава намјере ступања у брак