Напомена! Кликом на изабрани документ исти ће бити снимљен на ваш рачунар.
Документи
ПреузмиЗахтјев за издавање водних смјерница - водне сагласности - водне дозволе
ПреузмиЗахтјев за издавање грађевинске дозволе
ПреузмиЗахтјев за издавање допунског рјешења
ПреузмиЗахтјев за издавање извода из планске документације
ПреузмиЗахтјев за издавање локацијских услова
ПреузмиЗахтјев за издавање овјереног извода из регулационог плана
ПреузмиЗахтјев за издавање одобрења за рекламирање – Постављање рекламе
ПреузмиЗахтјев за издавање привремене грађевинске дозволе
ПреузмиЗахтјев за издавање рјешења о заузимању јавних површина
ПреузмиЗахтјев за издавање рјешења о извршеној ревизији еколошке дозволе
ПреузмиЗахтјев за издавање рјешења о легалности објекта
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о кућном броју
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за издавање увјерења о чињеницама о којима орган не води службену евиденцију
ПреузмиЗахтјев за исколчавање објекта
ПреузмиЗахтјев за исправке грешке у рјешењу
ПреузмиЗахтјев за прихватање Плана активности – Издавање еколошке дозволе
ПреузмиЗахтјев за технички преглед и издавање одобрења за употребу објекта
ПреузмиЗахтјев заједнице етажних власника
ПреузмиОбРАзАЦ - мјесечна-годишња паркинг карта - за ППБ, РВИ и др
ПреузмиОбРАзАЦ - мјесечна-годишња паркинг карта
ПреузмиОбРАзАЦ - ПОВЛАШТЕНА- паркинг карта
ПреузмиОбРАзАЦ - РЕЗЕРВИСАЊЕ паркинг карта